Jaké jsou sloučeniny dusíku?

Obsah

Jaké jsou sloučeniny dusíku?

Jaké jsou sloučeniny dusíku?

Sloučeniny dusíku, vzniklé nahrazením všech atomů vodíku v molekule amoniaku jiným prvkem, se nazývají nitridy M3N. Nitridy alkalických kovů, tetranitrid síry (sírodusík) S4N4, tetranitrid selenu (selenodusík) Se4N4 a tetranitrid telluru Te4N4 jsou výbušné.

Co je dusík?

Dusík (chemická značka N, latinsky Nitrogenium) je plynný chemický prvek, tvořící hlavní složku zemské atmosféry. Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty.

Proč je dusík chemicky inaktivní?

Dusík 1 Chemické vlastnosti a reakce. Chemický prvek dusík je bezbarvý, dvouatomový plyn bez chuti a zápachu. Za normálních podmínek je dusík chemicky inaktivní prvek. 2 Výskyt v přírodě. V přírodě se dusík nachází volný v atmosféře a vázaný v celé řadě organických sloučenin. Výskyt dusíku v nerostech je vázán zejména na minerály 5. ... 3 Výroba a využití. Průmyslová výroba dusíku se provádí frakční destilací kapalného vzduchu. ...

Související příspěvky: