Kde platí povinná složka pojištění v EU?

Obsah

Kde platí povinná složka pojištění v EU?

Kde platí povinná složka pojištění v EU?

Při sjednávání pojištění v kterékoli zemi EU musí být jeho součástí povinné ručení za škodu způsobenou třetí straně. Tato povinná složka pojištění vám platí i ve všech ostatních zemích EU. Vztahuje se na škodu na majetku a na zranění způsobené jiným osobám, budete-li mít se svým vozidlem nehodu.

Co je přepis vozidla nového majitele a povinné ručení?

Přepis vozidla na nového majitele a povinné ručení 1 Přepis vozidla na nového majitele a povinné ručení. Stalo se běžnou praxí, že při přepisu je na vozidlo sjednané povinné... 2 Základem je domluva mezi původním a novým majitelem vozidla. Aby nedocházelo k duplikaci povinného ručení, je třeba, aby... 3 Zapomeňte na ochranou lhůtu. Velké množství lidí se domnívá, že existuje... More ...

Co je potřeba k přepisu vozidla?

Co je tedy k přepisu vozidla potřeba: 1 osobní doklady obou smluvních stran (popř. plná moc s ověřeným podpisem), 2 velký technický průkaz, 3 malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla), 4 platná zelená karta, 5 protokol o evidenční kontrole, 6 doklad o převodu vlastnického práva k vozidlu (v případě postupu dle § 8a), 7 uhradit správní poplatek za přehlášení vozidla ve výši... More ...

Související příspěvky: