Jak se používají potrubí pro rozvod teplé vody?

Obsah

Jak se používají potrubí pro rozvod teplé vody?

Jak se používají potrubí pro rozvod teplé vody?

Pro rozvody teplé vody se dnes používají potrubí z chlorovaného polyvinylchloridu (PVC), síťovaného polyetylenu (PE), polypropylenu (PP) a polybutenu (PB). Výhodou potrubí z plastů je odolnost proti korozi a inkrustaci (k zanášení potrubí dochází jen výjimečně), snadná montáž a malá hmotnost.

Jaká je tloušťka tepelné izolace přívodního potrubí?

U potrubí vedených pod omítkou umožňuje pružná tepelná izolace také tepelnou roztažnost trubek. Minimální tloušťka tepelné izolace přívodního a cirkulačního potrubí teplé vody se stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí byl menší nebo roven hodnotě uvedené v tab. 3.

Proč se používají plastové trubky pro rozvod vody?

Dnes se již standardně používají plastové trubky pro rozvody vody, tzv. hostalenky. Tyto trubky se svařují pomocí polyfúzních svářeček na plastové potrubí, což je velmi pohodlné a rychlé. Je jen potřeba mít nastavenou správnou teplotu dle výrobce trubek a nahřívat trubky po správnou dobu (obvykle 5 – 7 vteřin).

Jaká je tloušťka prostupu teplé vody?

Minimální tloušťka tepelné izolace přívodního a cirkulačního potrubí teplé vody se stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí byl menší nebo roven hodnotě uvedené v tab. 3. Potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují.

Související příspěvky: