Proč je oxid uhelnatý nebezpečný?

Obsah

Proč je oxid uhelnatý nebezpečný?

Proč je oxid uhelnatý nebezpečný?

Co je oxid uhelnatý, kdy vzniká, proč je nebezpečný, jaké jsou příznaky otravy, jak poskytnou první pomoc, nebo jak předejít možnému úniku a zabránit otravě? Oxid uhelnatý (CO), často nazývaný jako tichý zabiják, je smrtelně nebezpečný plyn, který vzniká při špatném spalování. Nejen, že je pro člověka silně jedovatý, ale je také velmi výbušný.

Co je oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování zemního plynu, propan-butanu, ale také dřeva v ohništích a krbech. V České republice jde o jednu z nejčastějších příčin otravy; ročně jsou evidovány tisíce případů, z nichž stovky končí až smrtí. ‚Počet případů je u nás skutečně alarmující,‘ upozorňuje na situaci Ing.

Co se týče oxidu uhelnatého?

Vznik oxidu uhelnatého je zapříčiněn velmi často také tím, že je nedostatečně vyčištěný komín, který ztrácí tah, čímž dochází ke špatnému spalování. Největší nebezpečí oxidu uhelnatého tkví právě v jeho tichosti. Jiný plyn ucítíte svým čichem a máte šanci prostory opustit nebo vyvětrat, jenže oxid uhelnatý má jiné vlastnosti.

Proč vzniká oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý vzniká špatným spalováním v uzavřených prostorách, kde není zabezpečen trvalý přísun čerstvého vzduchu, když je teplota spalování příliš nízká nebo když je čas hoření příliš krátký.

Související příspěvky: