Co je kyselost půdy?

Obsah

Co je kyselost půdy?

Co je kyselost půdy?

Druhy půdy, kyselost půdy, humus - Červenec, díl první 1 Zrnitost půdy. Pro úrodnost půdy je mimořádně důležitá její zrnitost. To jest jak velké půdní částice obsahuje. 2 Lehká půdy. Mezi lehké půdy řadíme půdy písčité a hlinitopísčité. Půdy písčité až hlinitopísčité obsahují až 80 %... 3 Středně těžká půda. Mezi středně těžké půdy řadíme půdy hlinité až písčitohlinité. Půdy... 4 Leden. 5 Únor. 6 Březen. 7 Duben. 8 Květen. 9 Červen. 10 Červenec. 11 Srpen. 12 Říjen. 13 Prosinec. More ...

Kdy je kyselá půda kyselá?

Stupnice od kyselé po zásaditou půdu 1 Do pH 4,4 je půda extrémně kyselá 2 Mezi pH 4,6 až 5 je označována jako kyselá 3 pH 5,1 až 5,5 značí půdu slabě kyselou 4 U neutrální půdy se pH pohybuje mezi 6,6 až 7,2 5 pH 7,3 až 7,7 znamená půdu alkalickou, zásaditou 6 Půda, jejíž pH převyšuje pH 7,7 je silně alkalická More ...

Jaké jsou těžké půdy?

Mezi těžké půdy řadíme půdy jílovitohlinité, jílovité a jíly. Půdy jílovitohlinité, jílovité a jíly obsahují až přes 50 % jemných jílovitých částic a písku. Těžké půdy jsou soudržné, mají dobrý, někdy až přílišný obsah vláhy, dobře udržují hnojení. Jsou však velmi ulehlé, málo vzdušné, málo propustné a studené.

Související příspěvky: