Jaké jsou příznaky lupusu?

Obsah

Jaké jsou příznaky lupusu?

Jaké jsou příznaky lupusu?

Jaké jsou jeho příznaky? 1 Příznaky lupusu. Kožní lupus je známý tím, že se může projevit celou řadou příznaků, které se často u každého pacienta liší. 2 Lupus a možné komplikace. Kromě již zmíněných příznaků může lupus způsobit také zánět ledvin neboli lupusovou nefritidu. ... 3 Diagnostika lupusu. Správně stanovit diagnózu lupusu není vůbec jednoduché. Lupus totiž postihuje více orgánů a příznaky často naznačují, že se jedná o zcela jiné onemocnění.

Jaké jsou léky pro léčbu lupusu?

Pro biologickou léčbu lupusu se užívají například následující léky: 1 Rituximab a belimumab. Jde o tzv. monoklonální protilátky, což jsou bílkoviny schopné specificky poznat a navázat se na... 2 Abatacept. Aktivitu lupusu úspěšně ovlivňuje i specifická monoklonální protilátka abatacept, která tlumí aktivitu... More ...

Jak se projevují projevy lupusu?

Zvýšená náchylnost k infekcím. Problémy se zrakem. Zhoršení paměti. Změny chování či snížení inteligence. V průběhu onemocnění se mohou projevy lupusu měnit. Často se střídá období zhoršení nemoci (relaps) s obdobím, kdy je lupus méně aktivní a příznaky jsou mírnější nebo úplně vymizí (remise).

Související příspěvky: