Jak opravit úkryt netopýrů?

Obsah

Jak opravit úkryt netopýrů?

Jak opravit úkryt netopýrů?

Jakmile netopýři vyletí v noci na lov, opravte a zabezpečte úkryt netopýrů tak, aby se tam znovu nedostali. Druhý den opět úkryt uvolněte, aby se z k úkrytu dostali i opozdilí jedinci. Netopýři většinou loví ve 24 – 48 hodinovém cyklu, a proto tento krok opakujte po delší dobu.

Co jsou netopýři zač?

Co jsou netopýři zač? Netopýři jsou zajímaví a sympatičtí živočichové, kteří patří mezi savce. Létání jim umožňuje kožní blána napnutá mezi prodlouženými prsty předních končetin (kromě palce), záprstními kůstkami, boky těla, zadními končetinami a ocasem.

Kde žijí netopýři?

Netopýři žijí v lesním i nelesním prostředí. Mnohé druhy se přizpůsobily k životu ve městech a na vesnicích. Přes den nebo i v zimě se tam ukrývají v různých stavbách (půdy a sklepy budov, štěrbiny na domech, mosty, katakomby, štoly), v létě na území měst a vesnic také loví potravu.

Jaký druh netopýrů najdete v Plzni?

„Patří k menším druhům netopýrů, má černou barvu a je úzce vázaný na vzrostlou zeleň, kde vyhledává dutiny ve stromech. Lze ho tedy pozorovat zejména v městských čtvrtích se vzrostlou zelení jako jsou plzeňský Lochotín, Bory, Skvrňany. Ale lze ho spatřit i v centru Plzně,“ říká Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.

Související příspěvky: