Kde se přestěhovat do Spojeného království?

Obsah

Kde se přestěhovat do Spojeného království?

Kde se přestěhovat do Spojeného království?

Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, u orgánů hostitelské země si co nejdříve ověřte, zda též musíte žádat o nový pobytový status. Chci se přestěhovat do Spojeného království/EU.

Zda se můžete přihlásit do Spojeného království/EU?

V EU si u orgánů hostitelské země ověřte, zda se musíte zaregistrovat a zda máte povinnost zažádat o nový pobytový status. Chci se do Spojeného království/EU vydat na přechodnou dobu.

Jak se přihlásit k pobytu ve Spojeném království?

Ve Spojeném království se však budete muset přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status. Pokud jde o pobyt v EU, co nejdříve si ověřte u orgánů hostitelské země, zda též musíte žádat o nový pobytový status.

Co platí v Spojeném království pro občany EU?

Obecně platí, že vy i vaši rodinní příslušníci budete mít i nadále v hostitelské zemi bydliště. Počítají se sem i rodinní příslušníci, kteří nejsou občany EU. Ve Spojeném království se však musíte přihlásit do systému registrace k pobytu pro občany EU, aby vám mohli udělit nový pobytový status.

Související příspěvky: