Je to nepříjemné řešit se sousedy?

Obsah

Je to nepříjemné řešit se sousedy?

Je to nepříjemné řešit se sousedy?

Je to velmi nepříjemné takovou situaci řešit. Pokud ale máte problém se sousedy, určitě stojí za to nejdříve osobně a slušně upozornit na chování, které je vám nepříjemné a pokusit se o domluvu (lze i písemně). Soused si totiž ani nemusí uvědomovat, že dělá něco, co je nevhodné.

Kdo jsou sousedé vašeho pozemku?

Záleží ale také na tom, jací oni sousedé jsou. Pokud je domluva z jakéhokoliv důvodu nereálná a vy se cítíte být obtěžováni nad míru přiměřenou místním poměrům a velmi vás to omezuje v obvyklém užívání vašeho pozemku, můžete se nápravy domáhat u soudu, úřadu nebo na policii. 1. Volání policie

Jaké jsou komplikované sousedské vztahy?

Ukázkou komplikovaných sousedských vztahů, kdy právníci doporučují podat žalobu, je situace pana Roberta. U jeho souseda holubáře se nacházejí ve zvýšené míře potkani.

Jak se bránit sousedům?

Ani na svém pozemku. Pokud se přijatelná mez překročí, mají sousedé právo se právně bránit... Mít sousedy má spoustu výhod. Třeba i zvědavý soused, který má okno do vaší zahrady, vám může v nouzi rychle pomoci, sousedka pohlídat dítě nebo darovat cibuli, když vám při vaření dojde.

Související příspěvky: