Je pravda, že v psaní čísel nelze udělat chybu?

Obsah

Je pravda, že v psaní čísel nelze udělat chybu?

Je pravda, že v psaní čísel nelze udělat chybu?

Mohlo by se zdát, že v psaní čísel nelze udělat chybu. Opak je však pravdou. Právě v psaní čísel a v tom, co s nimi souvisí, se chybuje snad nejčastěji. Kdybych měl sepsat všechna pravidla a doporučení, která se k psaní čísel vztahují, dalo by to na útlejší knihu.

Co se dělá při psaní čísel se značkami?

Velmi mnoho chyb se dělá při psaní čísel se značkami. Zdaleka nejrozšířenější je správné umístění znaku %. Někdo mezi číslo a znak % píše mezeru, někdo ne. A přitom to má zásadní vliv na čtení: Tento vzor se dá použít i na ostatní značky. Nejprve jedna častá „estetická“ chyba: Čísla do deseti se píší slovy.

Jak psát slovy jednotně?

Ale lépe: „Bylo mu pět let.“ Slovy se dají psát i vyšší čísla, pokud jsou jednoslovná. Samozřejmě, když píšete nějaké statistické údaje např. ze svého výzkumu, tam už je vhodné použít normální čísla: „ Odpověď ano označilo 7 % respondentů.“ Pokud v textu používáte u čísel nějaké značky, popř. jejich pojmenování slovy, snažte se je psát jednotně.

Jak psát tečku po číslicích?

Psaní teček po číslicích se řídí následujícími pravidly: 1 Za číslicemi, které označují číslovku základní, se tečka nepíše, např. 25 ran, 365 dní, formát A4, oddíl Ia), poštovní... 2 Za číslicemi, které označují číslovku řadovou, píšeme tečku, např. 1. = první, 2. = druhý; 1. máj = První máj (Svátek... 3 Jestliže se číslo může číst jako číslovka základní i řadová, tečka se za... More ...

Související příspěvky: