Co je zemědělství Austrálie?

Obsah

Co je zemědělství Austrálie?

Co je zemědělství Austrálie?

Hospodářství Austrálie 1 Průmysl. Austrálie je vyspělý průmyslově zemědělský stát, který patří k největším světovým výrobcům a vývozcům. 2 Zemědělství. Zemědělství je nejstarším odvětvím australského hospodářství, které až do 50. let 20. století zajišťovalo... 3 Doprava. Doprava má v Austrálii prvořadý význam a potýká se především s problémem velkých vzdáleností a... More ...

Kdo je zemědělský stát Austrálie?

Austrálie je vyspělý průmyslově zemědělský stát, který patří k největším světovým výrobcům a vývozcům. Rozhodující složkou v národním hospodářství je zpracovatelský průmysl, k jehož bouřlivému rozvoji došlo zejména v poválečném období díky bohaté surovinové základně, dostatku pracovních sil a přílivu kapitálových investic ze zahraničí.

Co je strojírenství v Austrálii?

Strojírenství je v Austrálii nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Středisky strojírenství se staly průmyslové oblasti jihovýchodu a hlavního města, kde se vyrábí bohatý sortiment. Dominuje výroba dopravních prostředků – automobilů (Adelaide, Geelong, Melbourne a Sydney).

Jak vypadala zvířata v Austrálii?

Předtím než lidé osídlili Austrálii, existovala zde opravdu obrovská zvířata. Pokud chcete vidět, jak vypadala, tady jedno mám. Jmenuje se Diprotodon optatum, nebo také obří vombat. Existují zkameněliny tohoto vombata staré asi 40 až 50 tisíc let, ale v období, kdy se objevili lidé, vymizeli.

Související příspěvky: