Jaký byl průběh občanské války?

Obsah

Jaký byl průběh občanské války?

Jaký byl průběh občanské války?

Průběh občanské války 1 Důstojníci z Evropy. Většina důstojníků armády USA vstoupila na počátku konfliktu do služeb Konfederace, což se v armádě... 2 Prvotní úspěchy Konfederace. Pohřbívání padlých vojáků po bitvě u Antietamu, 18. října 1862. Zpočátku docházelo pouze k... 3 Námořní akce. Anaconda Plan generála Scotta z roku 1861 na blokádu Jihu. Výhodou Unie bylo silnější... More ...

Jaké byly ruské revoluce?

Ruské revoluce 1 Rusko za první světové války. Na počátku 20. století bylo Rusko jednou z nejzaostalejších zemí tehdejší Evropy. V 19. 2 Únorová revoluce (březen 1917) [1]. Po celý únor 1917 probíhaly v hlavním městě Ruska Petrohradě, ale i na jiných... 3 Bolševická revoluce (Velká říjnová socialistická revoluce). Rudé gardy obsadily po výstřelu z křižníku Aurora důležité... More ...

Co vytvořila revoluce?

Význam revoluce 1 vytvořila podmínky pro přechod ke kapitalismu 2 v ostatních zemích probíhala snaha vytvořit absolutistický stát (Francie) 3 vznik Anglo-Nizozemské personální unie More ...

Jak skončila druhá občanská válka?

Druhá občanská válka (1648 – 1649) Král a Skotové byli poraženi, král byl prohlášen za zrádce a za viníka války a 30. ledna 1649 popraven. Byla zrušena sněmovna lordů, zrušena monarchie a v květnu 1649 vyhlášena republika. Mezi silami revoluce však spory trvaly.

Související příspěvky: