Jak EU podporuje své zemědělce?

Obsah

Jak EU podporuje své zemědělce?

Jak EU podporuje své zemědělce?

EU finančně podporuje své zemědělce, vybízí k využívání udržitelných a ekologických postupů a zároveň investuje do rozvoje venkovských oblastí. Orgány EU spolupracují při tvorbě, provádění, monitorování a hodnocení potravinové a zemědělské politiky. Vnitrostátní a místní orgány pak implementují zákony dohodnuté na úrovni EU.

Co jsou typy zemědělství?

Typy zemědělství 1 nomádské pastevectví – geograficky charakteristické pro Střední Afriku a Střední východ. Jedná se o migrační chov koz a... 2 tradiční, rotační, samozásobitelské – typické pro Střední a Západní Afriku, severozápadní Asii, Amazonii a stepi Jižní... 3 tradiční samozásobitelské zemědělství malých zemědělských závodů – typické pro jižní a Jihovýchodní Asii s... 4 precizní zemědělství More ...

Co jsou zemědělské obory spojené se zemědělstvím?

Vědní obory spojené se zemědělstvím 1 agronomie (nauka o zemědělské výrobě) 2 agrologie (nauka o polním hospodářství) 3 pedologie (nauka o půdách) 4 hydrologie 5 meteorologie, agrometeorologie a bioklimatologie 6 agrochemie 7 agrobiologie 8 zoologie a veterinární medicina 9 zootechnika a agrotechnika 10 ekologie a agroekologie 11 botanika a fytocenologie 12 herbologie a gradologie 13 genetika More ...

Související příspěvky: