Jak skončila studená válka?

Obsah

Jak skončila studená válka?

Jak skončila studená válka?

Studená válka byla dlouhým, vyčerpávajícím zápasem dvou bloků, jimž vévodily SSSR a USA. Definitivní konec tak mohl přinést pouze rozpad jednoho z těchto gigantů. Spojené státy vydržely, Sovětský svaz to nedokázal. „Říše svobody“ tak nakonec udolala „ Říši zla “.

Proč byla studená válka považována za ukončení studené války?

Proč by měla být za ukončení studené války považována událost v jedné části Evropy, kdy v druhé části zůstalo vše při starém?! 8. července byly v Bělorusku podepsány tzv. bělovežské smlouvy, které de facto znamenaly rozpad SSSR (a vznik tzv. Společenství nezávislých států). Pro mnohé nezasvěcené byla tato událost obrovským šokem.

Jaké bylo sjednocení v studené válce?

Sjednocení samé bylo za všeobecného souhlasu Němců a s požehnáním velmocí v roce 1990 považované za překonání studené války. Šlo však znovu spíše o proklamaci.

Související příspěvky: