Které látky znečišťují vodu?

Obsah

Které látky znečišťují vodu?

Které látky znečišťují vodu?

Anorganické látky znečišťující vodu 1 kyselost působená emisemi ( kyselý déšť) z průmyslových závodů (zejména oxid siřičitý z elektráren ); 2 amoniak z rozkládajícího se odpadu z potravin; 3 chemický odpad jako produkt průmyslu; 4 hnojiva s obsahem živin – dusičnany a fosforečnany, které unikají se srážkami v zemědělské výrobě; 5 těžké kovy z motorových vozidel; More ...

Jak navrhnout svodné kanalizační potrubí?

Výpočtem lze navrhnout svodné kanalizační potrubí. Počítá se množství splaškových odpadních vod dle typu provozu a počtu zařizovacích předmětů a množství dešťových odpadních vod dle intenzity deště, odvodňované plochy a součinitele odtoku. Výsledkem výpočtu je DN potrubí, které vyhovuje zadaným parametrům.

Co jsou rozvody vody v rodinném domě?

Rozvody vody v rodinném domě svépomocí 1 Příprava rozvodů vody v rodinném domě. Dnes se již standardně používají plastové trubky pro rozvody vody, tzv. 2 Svislé rozvody vody. V první fázi jsme se tedy pustili do svislých rozvodů vody. Pro sdružené rozvody pro několik... 3 Vodorovné rozvody vody. Všechny „páteřní“ rozvody vody jsem tahal podlahou. Pokud je to možné, snažil jsem... More ...

Související příspěvky: