Proč jsou provozovatelé vodovodu spoléhliví na zpětnou armaturu?

Obsah

Proč jsou provozovatelé vodovodu spoléhliví na zpětnou armaturu?

Proč jsou provozovatelé vodovodu spoléhliví na zpětnou armaturu?

Provozovatelé vodovodu zase spoléhají na zpětnou armaturu ve vodoměrové sestavě, ta ale nemusí být spolehlivá. Přitom nedávno došlo v některých městech a obcích ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody ve vodovodech. V nedávné době došlo v některých městech a obcích ke krátkodobému zhoršení jakosti pitné vody ve vodovodech pro veřejnou potřebu.

Jak instalovat tlakovou armaturu na ohřívač vody?

U ostatních typů ohřívačů vody je nutné dále instalovat teplotně tlakovou pojistnou armaturu v horní části ohřívače nebo na jeho výstupním potrubí teplé vody. Tato armatura může být nahrazena termostatem a pojistným ventilem navrženým pro odvod syté páry.

Co způsobuje zpětný průtok znečištěné vody?

Zpětný průtok znečištěné vody způsobuje také zhoršení jakosti vody ve vnitřním vodovodu. Nejčastější příčinou zpětného průtoku je zpětné nasátí vody do potrubí při podtlaku ve vnitřním vodovodu, který může být způsoben:

Jaké bylo vyúčtování teplé vody v rodinném domu?

Po instalaci a uvedení do provozu systému vytápění a přípravy teplé vody v září 2009 bylo majiteli rodinného domu předloženo vyúčtování vodného a stočného ve výši cca 250 000 Kč za období od 12. 10. 2009 do 12. 4. 2010 (tj. za 182 dní).

Související příspěvky: