Jak nastavit správné číslování stránek?

Obsah

Jak nastavit správné číslování stránek?

Jak nastavit správné číslování stránek?

Nastavit správně číslování stránek ale např. až od druhé, třetí, čtvrté nebo páté stránky může být oříškem. Typicky lze takové odsazení číslování použít při vynechání číslování titulní stránky, anotace a obsahu dokumentu. Při správném nastavení dokumentu však není potřeba se ničeho obávat. Stačí postupovat podle následujících devíti kroků.

Jak nastavit číslo první stránky?

Aby bylo možné nastavit číslo první stránky, klikněte na tlačítko Formát. Zobrazí se dialogové okno Formát čísel stránek. V jeho dolní části v oddílu Číslování stránek označte položku Začít od a do editačního pole napište číslo, které má být zobrazeno na první očíslované stránce, tedy číslo 5.

Jaké jsou kroky vložení čísel?

Vložení čísel stránek Další krok tvoří samotné vložení čísel stránek. Klasicky lze použít arabské číslování zarovnané na střed v zápatí stránky. Číslování stránky lze vložit v kartě "Vložení" > "Číslo stránky" > "Dolní okraj stránky" > "Č. ve formátu prostého textu 2"

Související příspěvky: