Jaké jsou příčiny zubů mladých koní?

Obsah

Jaké jsou příčiny zubů mladých koní?

Jaké jsou příčiny zubů mladých koní?

Zuby mladých koní 1 Vrozené defekty. Nejčastějším vrozeným problémem se zuby je nám již známá ( z dílu o zubech poníků a minihorse) papouščí... 2 Od narození do prvního roku života. První kontroly zubů u hříbátek se řadí v profesi zubaře k hrdinským činům. Většinou... 3 Ročci a dvouročci. Ve stáří jednoho roku už má koník prořezané všechny mléčné zuby a postupně se začínají... More ...

Co jsou zuby s prodlouženou dobou růstu?

Zuby s prodlouženou dobou růstu jsou stoličky přežvýkavců, hlodavců, koně nebo slona. Tyto zuby nemají krček, sklovina pokrývá celé tělo zubu, ale netvoří horní vrstvu, je dále krytá cementem.

Co se týče zubů?

Tvar, počet zubů, doba jejich růstu - protože zuby slouží k příjímání potravy, jsou přizpůsobené na míru každému ozubenému živočichovi. Proto se od sebe zuby jednotlivých druhů velmi liší. Například býložravci mají stoličky k rozmělňování tuhých rostlin, naproti tomu masožravci potřebují velké špičáky k zabití kořisti.

Související příspěvky: