Co jsou architektonické kresby?

Obsah

Co jsou architektonické kresby?

Co jsou architektonické kresby?

ZPŮSOBY ARCHITEKTONICKÉ KRESBY Architektonická kresba je forma zjednodušeného znázornění skutečnosti nebo projektového záměru, v němž se oproti fotografii vypouští nepodstatné detaily. Je ale vždy projevem výtvarným – to znamená, že musí mít určitou kulturu a kvalitu provedení – ať se jedná o skicu nebo propracovaný obraz.

Kde je výuka architektonického kreslení?

ÚVOD: Výuka architektonického kreslení na oboru A+S se provádí ve 4 semestrech. 1. a 2. semestr je povinný (1. v rámci předmětu 129GPA), 3. a 4. semestr je nepovinně volitelný.

Jaké jsou pomocné konstrukce při architektonické kreslení?

Při architektonickém kreslení se používají určité pomocné konstrukce, které umožnují vystihnout správný tvar nebo proporce a členění zobrazovaného objektu, nebo rozmístění objektů v prostoru bez použití pravítek, měřítek, kružítek a šablon, a to jak v ortogonálním, tak i izometrickém a perspektivním vyobrazení.

Související příspěvky: