Co jsou poruchy rovnováhy?

Obsah

Co jsou poruchy rovnováhy?

Co jsou poruchy rovnováhy?

Leden 2012 Poruchy rovnováhy se projevují ve formě řady příznaků, mezi kterými dominuje pocit závrati nebo ztráty rovnováhy. Subjektivně jsou vnímány jako pocity rotace, tahu do strany, houpání, propadání se, nejistoty, motání, pocitu opilosti apod.

Proč jsou poruchy rovnováhy líčeny?

Protože rovnovážný systém je ve spojení i s jinými částmi nervového systému člověka, mohou být poru­chy rovnováhy líčeny jako obtíže s viděním, jako sva­lová slabost, porucha myšlení anebo i poruchy pamě­ti. Pacienti s poruchami rovnováhy si často stěžují současně na bolesti hlavy, pocity svalového napětí, ztuhlosti za krkem nebo v zádech.

Jaké jsou příčiny poruch rovnováhy?

Poruchy rovnováhy se vyskytují v každém věku a ur­čitou zkušenost s některou podobou ztráty rovnováhy zažije během svého života skoro každý člověk. Čet­nost poruch rovnováhy přibývá s věkem a po 75-ti letech to bývá jedna z nejčastějších příčin návštěvy lékaře. Co může způsobit poruchu rovnováhy? Příčin poruch rovnováhy je nepřeberné množství.

Co se týká pacientů s poruchami rovnováhy?

Pacienti s poruchami rovnováhy si často stěžují současně na bolesti hlavy, pocity svalového napětí, ztuhlosti za krkem nebo v zádech. Jde někdy o obtíž­ně vylíčitelný stav, pro který může pacient jen těžko hledat vysvětlující nebo popisující slova. Pacienti mí­vají zvýšenou citlivost na hluk, na některé typy zvuků, obtěžuje je přímé světlo.

Související příspěvky: