Nejdůležitějšími odvětvími nizozemského hospodářství?

Obsah

Nejdůležitějšími odvětvími nizozemského hospodářství?

Nejdůležitějšími odvětvími nizozemského hospodářství?

Nejdůležitějšími odvětvími nizozemského hospodářství byly v roce 2018 veřejná správa, obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče (20,8 %), velkoobchod a maloobchod, doprava, ubytování, stravování a pohostinství (20,6 %) a odborné, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti (15,4 %).

Kde leží Nizozemsko?

Nizozemsko, někdy nesprávně označované jako Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království, která leží v severozápadní Evropě na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií .

Co je Nizozemsko?

Nizozemsko je parlamentní konstituční monarchie. V čele vlády stojí její předseda, hlavou státu je monarcha. Výkonnou moc má Rada ministrů. Zemi tvoří 12 provincií a 388 obcí. Rovněž je rozdělena na 22 okresů, jež spravuje výkonná rada, které náleží pravomoci v oblasti vodohospodářství.

Kde se nachází Nizozemsko?

Nizozemsko, někdy nesprávně označované jako Nizozemí nebo Holandsko, je jedna ze čtyř zemí Nizozemského království, která leží v severozápadní Evropě na pobřeží Severního moře. Na východě hraničí s Německem a na jihu s Belgií. Na rozloze 41 526 km² žije přibližně 17,3 milionu obyvatel.

Související příspěvky: