Co se týká kondenzátorů?

Obsah

Co se týká kondenzátorů?

Co se týká kondenzátorů?

Spojení kondenzátorů: paralelní (vedle sebe), sériové (za sebou), příp. kombinované Paralelní zapojení → při stejném provozním napětí se zvyšuje kapacita Desky kondenzátoru A1 a A2, resp. B1 a B2 (viz obrázek) mají stejné napětí, platí tedy a spojením se vytváří kondenzátor s větší účinnou plochou: (II.19) (II.20)

Co je intenzita pole v kondenzátoru?

Intenzita pole od jedné desky bude tedy poloviční než celková intenzita pole uvnitř kondenzátoru. kde Q je velikost náboje záporně nabité desky a E + je velikost intenzity „od kladně nabité desky“.

Jaký je náboj kondenzátoru?

Napětí na kondenzátoru se při oddalování desek kondenzátoru mění, ale náboj zůstává stejný, protože je kondenzátor odpojený od zdroje. Proto si sílu působící na desku kondenzátoru vyjádříme pomocí veličin, které se při oddalování nemění, tj. náboj a plocha kondenzátoru:

Jaký je rozdíl mezi kondenzátory Q a A2?

Při nabití prvého kondenzátoru nábojem + Q se na vodiči B1, spojeném s A2, indukuje nesouhlasný náboj – Q a na A2 stejně velký souhlasný náboj + Q (viz obrázek). Na deskách obou kondenzátorů je tedy stejně velký náboj: Q = C1 U1 a Q = C2 U2.

Související příspěvky: