Co jsou fixní náklady?

Obsah

Co jsou fixní náklady?

Co jsou fixní náklady?

Fixní náklady, někdy také zkracovány na FC z anglického slova fixed costs, jsou pojem, se kterým se setkáváme především v podnikové mikroekonomii. Jsou to takové náklady, jejichž objem, popř. jejich výše vyjádřená v penězích, nezávisí na objemu výroby.

Jaké jsou příklady fixních nákladů?

Klasickými příklady fixních nákladů jsou např. pronájem za výrobní prostory, investice do strojů a zařízení nebo paušál za telefony. Z příkladů je tedy patrné, že firma dosahuje určité výše fixních nákladů nehledě na objemu výroby, tedy i v případě, že nevyrábí nic.

Co se týče fixních nákladů?

Než se podíváme na samotné fixní náklady, uvedeme si problematiku nákladů, neboť fixní náklady jsou jen jeden z mnoha druhů členění nákladů. V ekonomii, účetnictví i podnikání se náklady obecně označuje spotřebovávání ekonomických zdrojů, které se obvykle pojí se současným nebo budoucím výdejem peněz.

Co je fixní členění nákladů?

Asi nejznámější členění nákladů je členění dle účetnictví, které slouží především pro daňové účely. Co to jsou fixní náklady? Fixní náklady, někdy také zkracovány na FC z anglického slova fixed costs, jsou pojem, se kterým se setkáváme především v podnikové mikroekonomii.

Související příspěvky: