Co jsou kyseliny v vodných roztocích?

Obsah

Co jsou kyseliny v vodných roztocích?

Co jsou kyseliny v vodných roztocích?

Kyseliny jsou sloučeniny, které ve vodných roztocích kromě kationtů vodíku neodštěpují žádný jiný kationt. Jejich názvy se tvoří slovem kyselina a přidáním koncovky -ová k názvu původní sloučeniny. Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku.

Jaké jsou názvosloví kyselin?

Jejich názvy se tvoří slovem kyselina a přidáním koncovky -ová k názvu původní sloučeniny. Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4. Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4.

Jaké jsou náboji kyselinotvorného prvku?

Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4. Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2.

Související příspěvky: