Co je ohnisko zemětřesení?

Obsah

Co je ohnisko zemětřesení?

Co je ohnisko zemětřesení?

Pojmy 1 Ohnisko zemětřesení je prostor konečných rozměrů, ve kterém vzniká zemětřesení. Jeho délkové rozměry dosahují až... 2 Hypocentrum je bodem, kterým je nahrazováno ohnisko a je kladeno do těžiště ohniska. 3 Epicentrum je kolmý průmět hypocentra na povrch Země. 4 Hloubka ohniska je vzdálenost mezi hypocentrem a epicentrem. 5 Epicentrální vzdálenost je vzdálenost epicentra od... More ...

Jak vznikají zemětřesení?

Podle původu: 1 řítivá – přibližně 3 % všech zemětřesení – vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo pod... 2 sopečná (vulkanická) – 7 %. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra mají vázaná na přívodní dráhy... 3 tektonická (dislokační) – nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v... More ...

Kdo byl Nejničivější zemětřesení v historii lidstva?

Nejničivější zemětřesení v dosavadní historii lidstva se odehrálo 22. května 1960 v Chil e. Bylo naměřeno 9,5 stupně Richterovy škály. Počet obětí není do dnešních časů úplně přesně znám, ale pohybuje se v rozpětí mezi 2200 – 6000 mrtvých.

Související příspěvky: