Kdo jsou manažeři?

Obsah

Kdo jsou manažeři?

Kdo jsou manažeři?

Jsou to manažeři, kteří ovlivňují a koordinují všechny činnosti, přebírají odpovědnost za majitele. Sem patří rozmanitá skupina řídících pracovníků (vedoucí různých útvarů – např. ekonomický, personální, technologický úsek). Sem patří mistři, vedoucí dílen, oddělení, vedoucí pracovních týmů.

Jak úspěšné vykonávání manažerské funkce?

Základní podmínkou úspěšného vykonávání manažerské funkce je splnění nezbytných předpokladů pro realizaci řídící činnosti na dané úrovni. Autoritu manažera tvoří soubor předpokladů vrozených a získaných.

Jak se splývaly role vlastníka a manažera?

V původních rodinných podnicích splývala role vlastníka, manažera i zaměstnance. S postupným růstem podniků se jednotlivé role začaly osamostatňovat, což s sebou neslo i některé problémy. S růstem výroby se jako první oddělila role zaměstnance a až později vznikla funkce manažera.

Související příspěvky: