Je pro práci v Německu potřeba pracovní povolení?

Obsah

Je pro práci v Německu potřeba pracovní povolení?

Je pro práci v Německu potřeba pracovní povolení?

Je pro práci v Německu potřeba pracovní povolení nebo povolení k pobytu? 1 Přihlášení k pobytu v Německu. Po přistěhování do Německa za prací mají čeští občané povinnost nahlásit své německé... 2 Proč je důležité mít německou adresu. Po přestěhování do Německa zjistíte, že bez německé adresy nezařídíte v podstatě... 3 Daňové číslo – Steuernummer vs. Steuer ID. Při nástupu do... More ...

Co jsou Německo životní a pracovní podmínky?

Německo životní a pracovní podmínky 1 Úvodní informace. Od 1. května 2011 Spolková republika Německo zcela otevřela svůj pracovní trh pro občany zemí,... 2 Povolení k pobytu. Od 01.05.2004 odpadá vízová povinnost obecně pro české občany a občany ostatních přístupových zemí... 3 Sociální zabezpečení a daně - formulář U1. Občané EU/EHP si pro účely podání žádosti o... More ...

Jaká je maximální denní pracovní doba v Německu?

V Německu je maximální denní pracovní doba upravena zákonem: Délka denní pracovní doby zaměstnanců nesmí překročit 8 hodin (což odpovídá 48 hodinám týdně), avšak může být prodloužena až na 10 hodin, pokud ve vyrovnávacím období 6 měsíců nebo 24 týdnů nebude překročena průměrná denní pracovní doba v trvání 8 hodin.

Jaké jsou Náboženství v Německu?

Náboženství: evangelická a.v. církev (45%), římskokatolická církev (34,7%), islám, řecká pravoslavná církev, srbská pravoslavná církev. Občané EU/EHP mají právo volně se v Německu usadit a pracovat bez pracovního povolení. 2.

Související příspěvky: