Co znamená zkrácení pracovní doby?

Obsah

Co znamená zkrácení pracovní doby?

Co znamená zkrácení pracovní doby?

Zkrácení pracovní doby znamená, že zaměstnavatele buď všem zaměstnancům, nebo vybrané skupině (za dodržení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace), zkrátí rozsah týdenní pracovní doby, avšak bez snížení mzdy.

Kdy má pracovní týden 46 pracovních hodin?

V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin. od 1. ledna 1967 do 29. září 1968: šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den ma 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin. od 30. září 1968 do 31. prosince 2000: pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ ...

Jaký je počet pracovních dnů a hodin za měsíc?

Zobrazuje se počet pracovních dnů a hodin za týden, dekádu, měsíc, čtvrtletí, pololetí a rok. Tmavší červenou barvou je navíc zvýrazněn státní nebo ostatní svátek.

Co je pracovní doba a doba odpočinku?

Pracovní doba je doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Co dalšího byste měli vědět o pracovní době a její evidenci? Nenechte si ujít tento článek. Pracovní dobu a dobu odpočinku upravuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jen „ZP“) v § 78 a násl.

Související příspěvky: