Jak se používalo ocelové pozinkované potrubí?

Obsah

Jak se používalo ocelové pozinkované potrubí?

Jak se používalo ocelové pozinkované potrubí?

Ocelové pozinkované potrubí se začalo používat koncem 19. století a v masovém měřítku se u nás navrhovalo do staveb až do 90. let minulého století. Do šedesátých let se používalo ocelové pozinkované potrubí zejména pro rozvody studené vody.

Jak se vyrábí a zpracovává ocel?

Jak se vyrábí a zpracovává ocel 1 Výroba oceli. Ocel se tradičně vyrábí zkujňováním surového železa s přísadou ocelového šrotu anebo pouze z ocelového... 2 Kontinuální odlévání oceli (kontilití). Moderní ocelárny používají k odlévání oceli takzvané kontilití, které je oproti... 3 Minihutě. Rostoucí požadavky na to, aby produkty kontilití byly svým tvarem a rozměry co možná... More ...

Jak zvýšit kvalitu vodovodu z ocelových pozinkovaných trub?

Výměna potrubí vnitřního vodovodu z ocelových pozinkovaných trub dokonce v záruční době ukazuje, že kvalitnější materiál potrubí by byl v konečném důsledku levnější. V roce 1742 popsal francouzský chemik Paul Jacques Malouin způsob, jak vytvořit ochrannou zinkovou vrstvu na železném povrchu jeho ponořením do roztaveného zinku.

Související příspěvky: