Jaký je rozdíl mezi herbicidy a fungicidy?

Obsah

Jaký je rozdíl mezi herbicidy a fungicidy?

Jaký je rozdíl mezi herbicidy a fungicidy?

Jaký je základní rozdíl mezi herbicidy, fungicidy, pesticidy a insekticidy? Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

Co jsou pesticidy?

Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství. Použití pesticidů a látky, které jsou za pesticidy považované, jsou upravovány zákonem č. 147/1996 O rostlinolékařské péči a směrnicí ES č. 91/414/EEC.

Co jsou fungicidy proti plísním?

Fungicidy. Fungicidy neboli postřiky proti plísním jsou pesticidy používané k hubení hub, které napadají rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu. Jak už název fungicidy napovídá jejich úlohou je usmrcení daného organizmu. Nasazení postřiků proti plísním a jiných pesticidů je v současnosti nejen v rozvinutých zemích ...

Jaký je rozdíl mezi herbicidy a insekticidy?

V dnešním článku se dozvíte více o přípravcích, které se používají k hubení nežádoucích rostlin a hmyzu. Jaký je základní rozdíl mezi herbicidy, fungicidy, pesticidy a insekticidy?

Související příspěvky: