Jaké jsou regulační stanice plynu?

Obsah

Jaké jsou regulační stanice plynu?

Jaké jsou regulační stanice plynu?

Provozování a údržba regulační stanice (dále jen RS) plynu je definována v ČSN EN 12 186 a TPG 605 02. jsou správně instalovány, chráněny proti nečistotám, kapalinám, zamrznutí a jiným vlivům, které mohou ovlivnit funkci.

Které předpisy platí pro domovní plynovody?

Které předpisy platí pro domovní plynovody, kdo zodpovídá za jejich bezpečný provoz? Z dotazů, uplatňovaných v souvislosti se závažnými haváriemi, k nimž došlo v poslední době v bytových domech v důsledku úniku zemního plynu vyplývá, že stále existují nejasnosti v problematice domovních plynovodů.

Co je plynovodní přípojka?

Plynovodní přípojka je, stejně tak jako plynovody distribuční soustavy, plynárenským zařízením, pro jehož bezpečný provoz a zajištění kontrol a provozních revizí platí stejné zásady.

Proč jsou plynovodní přípojky nejasné?

Vyplývají hlavně z nejasného vlastnictví plynovodní přípojky, případně z nejasného předávacího místa plynu. Doporučujeme proto, v případě potřeby obrátit se na příslušného provozovatele distribuční soustavy a konkrétní nejasné či sporné záležitosti s ním projednat, případně smluvně (písemně) dohodnout.

Související příspěvky: