Proč jsou geotermální zdroje omezeny?

Obsah

Proč jsou geotermální zdroje omezeny?

Proč jsou geotermální zdroje omezeny?

Geotermální zdroje jsou na světě velmi nerovnoměrně rozmístěny, řada z nich byla objevena náhodou při vrtech prováděných při těžbě ropy a zemního plynu. Vysokoteplotní zdroje jsou v Evropě omezeny pouze na Island, Itálii, Řecko a Azory.

Výhody geotermální energie?

Výhody geotermální energie 1 Ekologický zdroj energie bez emisí 2 Geotermální energie je konstantní a neomezená 3 Je možné topení i chlazení 4 Kompatibilní s podlahovým vytápěním uvnitř i venku 5 Všestranná systémová řešení pro všechny velikosti projektů, od malých rodinných domů až po velké průmyslové komplexy 6 Ekonomické a ekologické řešení pro vytápění nebo chlazení vašeho prostoru More ...

Co znamená slovo geotermální?

Slovo geotermální má původ ve dvou řeckých slovech: geo (země) a therme (teplo), jedná se tedy o tepelnou energii Země, která bývá nazývána geotermální energie. Studiem zemského tepla se zabývá geotermika.

Co je geotermální energie?

Geotermální zdroj je ta část geotermální energie, která může být ekonomicky využívána. Zásoby geotermální energie jsou zkoumány pomocí vrtů. Využití geotermálních zdrojů je značně ovlivněno geologickým složením, ekonomickou a technickou vyspělostí země, její péčí o životní prostředí včetně snahy o omezení skleníkového efektu.

Související příspěvky: