Kdo jsou germánské kmeny?

Obsah

Kdo jsou germánské kmeny?

Kdo jsou germánské kmeny?

Germánské kmeny 1 Alamani, Ambronové, Ampsivarové, Anglové, Angrivarové 2 Batavové, Bavoři, Brukteři, Burgundi 3 Canninefatové, Chamavové, Chasuarové, Chaukové, Cheruskové, Chattové 4 Dánové, Dulgubnové, Durynkové 5 Fennové, Fosové, Frankové, Frísové 6 Gétové, Gepidové, Gótové ( Ostrogóti, Vizigóti) 7 Hárové, Helisové, Hermunduři, Herulové 8 Ingvaeoni ( Severomořští Germáni ), Herminoni (... 9 Juthungové, Jutové 10 Kvádové, Kimbrové 11 Rugiové 12 Ubiové, Usipetové More ...

Kdy patřily germánské kmeny?

Germánské kmeny patřily mezi indoevropské skupiny kmenů, které sídlily v severní, západní a střední Evropě. Většinou používaly názvy svých kmenů a souhrnný název Germáni jen zřídka.

Kde se usazují Keltové a Germáni?

V západní a ve střední Evropě se v této době usazují Keltové a Germáni. Lidé žijí v kmenech, kde se dělí na jednotlivé rody. Zatímco v době kamenné si byli lidé v rodech vzájemně rovni, vytváří se nyní aristokratická vrstva, v jejímž čele stojí náčelník. Keltové obývali v mladší době železné střední a jižní Německo, Bavorsko, Württembersko, ...

Které germánské kmeny setrvaly na území našeho státu?

Mezi germánské kmeny, které pronikly na území našeho státu, patří Markomané. Ti se přesunuli z Pomoraví do Čech na konci starého letopočtu, setrvali tu až do konce 4. st. n. l. Někteří historici tvrdí, že vlastně nikdy neodešli, ale byli převzetí jinými přesídlenci. Markomané patřili k Svébům, skupině východoevropských Germánů.

Související příspěvky: