Jak zabezpečit vozidlo na registru vozidel?

Obsah

Jak zabezpečit vozidlo na registru vozidel?

Jak zabezpečit vozidlo na registru vozidel?

Vlastník vozidla musí k žádosti o jeho vyřazení na registru vozidel přiložit osvědčení o registraci vozidla, registrační značky a technický průkaz. Do technického průkazu pak úřad vyznačí vyřazení vozidla. Během období vyřazení, které trvá do 12 měsíců, je vlastník povinen zabezpečit vozidlo, aby neohrožovalo ...

Co se týče odhlášení vozidla z registru?

Odhlášení vozidla z registru. Zánikem vozidla se v praxi rozumí trvalé vyřazení vozidla z provozu a odhlášení z registru. Je to právní úkon, kdy majitel vozidla oficiálně zruší vozidlo nebo autovrak. Dochází k vymazání zápisu o vozidle z evidence motorových vozidel.

Jaký je poplatek za registraci motorového vozidla?

Správní poplatek Sazba Registrace motorového vozidla s nejméně ... 800,- Registrace motocyklu do 50 cm3 300,- Registrace motocyklu nad 50 cm3 včetně m ... 500,- Registrace přípojného vozidla do 750 kg ... 500,- 16 more rows ...

Související příspěvky: