Co se děje v době gotiky?

Obsah

Co se děje v době gotiky?

Co se děje v době gotiky?

Na druhé straně se sluší poznamenat, že v době gotiky nastává rozkvět univerzitní vzdělanosti, která však především slouží ideologickým cílům církve. Teologie si nepřipouští vědu blízko k tělu a usiluje o to, aby lidské poznání nepřekročilo své meze, za nimiž hrozí ze své podstaty církvi nebezpečenství pramenící z poznání.

Jaké jsou období gotiky?

Hudbu gotiky lze rozdělit do tří období: 1 ars antiqua („starý“, do roku 1300) 2 ars nova („novější“, od 1300 do 1430) 3 ars subtilior („zjemnělý“, od 40. let 15. stol.) More ...

Jak vznikly gotické klenby?

Konstrukce a tvarosloví 1 Gotické klenby . Využívali se zejména klenby s nosnými žebry, čímž došlo k odlehčení výplní a následně celé soustavy. 2 Opěrný systém . Opěrný systém se skládá z oblouků a pilířů. Pilíře bývaly na vrcholu zatíženy fiálami, které napomáhaly... 3 Gotické portály . Do portálu se propisuje charakteristický lomený oblouk a další gotické zdobné prvky –... More ...

Jaké jsou dekorativní prvky gotiky?

5. Dekorativní prvky - gotika měla voblibě množství dekorativních prvků nejrůznějších motivů (révové listy, květy, figurální motivy, karikatury postav lidí a zvířat, postavy démonů atd.). Mezi nejznámější dekorativní prvky patří: - Krab –nerozevřený tučný list, zdobí výrazné šikmé prvky -Kytka–okrasné zakončení hrotů sloupů apod.

Související příspěvky: