Kdo je žirafa přežvýkavec?

Obsah

Kdo je žirafa přežvýkavec?

Kdo je žirafa přežvýkavec?

Žirafa je přežvýkavec, je tedy geneticky příbuzná s jelenem či krávou. Z taxonomického hlediska náleží v rámci přežvýkavců do vlastní čeledi, kterou sdílí pouze se svým nejbližším příbuzným okapi. Žirafí samci dosahují velikosti od 4,8 až do 5,5 metrů a váží více než 1000 kilogramů.

Jak se živí žirafy?

Žirafy se živí listím a větvemi stromů, trávou. Dlouhý jazyk (který je až 50 centimetrů dlouhý) a husté sliny umožňují žirafám otrhávat listy i na trnitých větvích stromů a keřů. Konzumace potravy a pití zabere žirafě denně přibližně dvanáct hodin.

Kdo je žirafa žirafa?

Žirafa Žirafa Vědecká klasifikace Vědecká klasifikace Říše živočichové (Animalia) Kmen strunatci (Chordata) Třída savci (Mammalia) 8 more rows ...

Kdo byl předchůdcem žirafy?

Žirafa má 7 krčních obratlů, stejně jako člověk. Žirafy patří bezesporu mezi nejušlechtilejší tvory obývající tuto planetu. Jejich předchůdci vznikli již v třetihorách zhruba před 20 milióny let. Velikostí se blížili antilopě, s poněkud zavalitějším tělem.

Související příspěvky: