Proč se GMO rozmnožují?

Obsah

Proč se GMO rozmnožují?

Proč se GMO rozmnožují?

GMO jsou živé organizmy, které se rozmnožují. Jakmile se jednou dostanou do životního prostředí, je prakticky vyloučeno je z něj izolovat a stáhnout zpět. Existuje nebezpečí, že bychom takto mohli vypustit "biologické" polutanty, které budou daleko nebezpečnější než chemické jedy.

Kdo je nositelem genetické informace?

Geny jsou nositelem genetické informace. Zatímco v přírodě probíhá "výměna informací" pouze mezi jedinci stejného, případně úzce příbuzného druhu, v laboratořích jinak nedosažitelnou kombinací genů dochází k "evolučním zkratům". Ve Skotsku vnesli vědci lidský gen do lososa, aby rychleji rostl.

Co jsou geneticky modifikované organismy?

Co jsou to geneticky modifikované organismy (GMO)? Obor zvaný genové inženýrství umožňuje přenášet geny mezi různými biologickými druhy. Dělá to způsobem, který není v přírodě myslitelný. Vědci vnášejí do rajčat gen z baktérie, do jahod zase gen z ryby a do ovce gen lidský.

Související příspěvky: