Kdy patřily germánské kmeny?

Obsah

Kdy patřily germánské kmeny?

Kdy patřily germánské kmeny?

Germánské kmeny patřily mezi indoevropské skupiny kmenů, které sídlily v severní, západní a střední Evropě. Většinou používaly názvy svých kmenů a souhrnný název Germáni jen zřídka.

Kdo jsou germánské kmeny?

Germánské kmeny 1 Alamani, Ambronové, Ampsivarové, Anglové, Angrivarové 2 Batavové, Bavoři, Brukteři, Burgundi 3 Canninefatové, Chamavové, Chasuarové, Chaukové, Cheruskové, Chattové 4 Dánové, Dulgubnové, Durynkové 5 Fennové, Fosové, Frankové, Frísové 6 Gétové, Gepidové, Gótové ( Ostrogóti, Vizigóti) 7 Hárové, Helisové, Hermunduři, Herulové 8 Ingvaeoni ( Severomořští Germáni ), Herminoni (... 9 Juthungové, Jutové 10 Kvádové, Kimbrové 11 Rugiové 12 Ubiové, Usipetové More ...

Kdy byly germánské kmeny sjednoceny?

Germánské kmeny byly definitivně sjednoceny na počátku 10. století za vlády Jindřicha I. Ptáčníka z otonské dynastie. Někdy z této doby zřejmě také pochází první zmínka o „království Němců“ („Regnum Teutonicorum“). Vedle původního franského dědictví se tak stále více drala do popředí vlastní německá identita těchto zemí.

Kdo jsou Germáni?

Germáni ( německy Germanen, z latinského Germani) jsou indoevropská etnolingvistická skupina původem ze Severní Evropy, již lze popsat podle užívání germánských jazyků, které se ze starogermánštiny rozvětvily v předřímské době železné. Poprvé byli zmíněni řecko-římskými autory.

Související příspěvky: