Co jsou ovce a kozy?

Obsah

Co jsou ovce a kozy?

Co jsou ovce a kozy?

Ovce a kozy se vyznačují všestrannou užitkovostí, v současné době roste i mimoprodukční význam chovu, tj. podíl na udržování krajiny, zvláště v méně příznivých (podhorských a horských) blastech. Jejich specifické vlastnosti (způsob pastvy) lze při vhodné aplikaci využít i pro eliminaci plevelů a náletů.

Jak roste zájem o chov ovcí a koz?

V Česku roste zájem o chov ovcí a koz. Lidé z oboru to vysvětlují dvěma trendy. Mnoho lidí na venkově v současnosti nemá peníze, a tak se vracejí k tomu, že na dvorku chovají kozu nebo třeba dvě ovce.

Co je koza typické pastevní zvíře?

Koza není typické pastevní zvíře. Přírodě se spíše než systematickému spásání věnují selektivnímu vyhledávání různých druhů rostlin (na rozdíl od ovcí) a jejich ochutnávání a okusování, zvláště mají rády listy keřů a stromků, výhonky dřevin a širokolisté byliny. Potřebují volnost pohybu a možnost výběru různých druhů krmiva.

Související příspěvky: