Jak resetovat tovární nastavení?

Obsah

Jak resetovat tovární nastavení?

Jak resetovat tovární nastavení?

Důležité: Při resetování do továrního nastavení se z telefonu vymažou veškerá data. Pokud telefon chcete resetovat kvůli problému, doporučujeme nejprve vyzkoušet jiná řešení. Odstraňování problémů se zařízením Android. Při obnově dat budete muset zadat bezpečnostní údaje.

Jak nastavit obnovu do továrního nastavení?

Klepněte nebo klikněte na Obnovit do továrního nastavení. Vyberte správnou možnost podle potřeby. Vyberte správnou možnost podle potřeby. Klepněte nebo klikněte na Obnovit. Toto je poslední obrazovka v sekvenci před započetím procesu obnovy. Poznámka : Pokud se v průběhu obnovy do továrního nastavení objeví chyba (např.

Jak obnovit počítač do továrního nastavení?

Obnovíte-li počítač do továrního nastavení do jednoho měsíce od upgradu na Windows 10, ztratíte možnost návratu k předchozí verzi Windows. Klikněte na ikonu » Start « a zvolte » Nastavení | Aktualizace a zabezpečení | Obnovení «. Zde se nachází několik možností pro obnovení Windows 10. Vyberte možnost » Obnovit počítač do továrního nastavení « ...

Související příspěvky: