Co je vápno?

Obsah

Co je vápno?

Co je vápno?

Vápno je široce známý materiál, se kterým se často setkáváme v každodenním životě při provádění oprav a stavebních a zahradních prací. Hlavně se používá tzv. „Chmýří“ nebo hasené (hydratované) vápno, hydroxid vápenatý je prášková látka bílé barvy, slabě rozpustná ve vodě.

Co se děje při popálení vápny?

I při popáleninách způsobených vápny obsahuje pára mikročástice alkalické látky. Pára samotná obvykle postihuje velké plochy povrchu, často dýchací cesty, nicméně takové léze jsou mělké. Lidská pokožka vydrží teploty až 41 ° C, ohřev na vyšší teploty způsobuje poškození epiteliálních buněk.

Proč je hašené vápno toxické?

V procesu jeho hašení se zpravidla získává popálenina vápna, která zanedbává bezpečnost. Nehašené vápno, které je oxid vápenatý, je vysoce toxická látka. Hašený - je silná báze a chemicky reaguje s jinými látkami, jako je alkálie, ale když do něj voda vnikne, nedochází k prudké exotermické reakci.

Související příspěvky: