Jak vznikají zemětřesení?

Obsah

Jak vznikají zemětřesení?

Jak vznikají zemětřesení?

Podle původu: 1 řítivá – přibližně 3 % všech zemětřesení – vznikají např. zřícením stropů podzemních dutin v krasových nebo pod... 2 sopečná (vulkanická) – 7 %. Bývají průvodním jevem sopečné činnosti. Hypocentra mají vázaná na přívodní dráhy... 3 tektonická (dislokační) – nejčastější a nejzhoubnější. Vznikají náhlým uvolněním nahromaděné elastické energie v... More ...

Kdo je Německo?

Německo(oficiální název Spolková republika Německo, zkratka SRN; německy: Bundesrepublik Deutschland, neoficiální německá zkratka BRD) je středoevropskýstát, rozdělený na 16 spolkových zemí. Na západě sousedí Německo s Francií, Lucemburskem, Belgiía Nizozemskem.

Kdo je největším německým městem?

Pět největších německých měst s počtem obyvatel v srpnu 2018: 1 Berlín, 3,64 milionu obyvatel 2 Hamburk, 1,84 milionu obyvatel 3 Mnichov, 1,47 milionu obyvatel 4 Kolín nad Rýnem, 1,09 milion obyvatel 5 Frankfurt nad Mohanem, 753 056 obyvatel More ...

Kdo je Německo členem Rady Evropy?

Německo je od roku 1950 členem Rady Evropy a v roce 1957 podepsalo Římské smlouvy, základy pro dnešní Evropskou unii. Hlavním prvkem bezpečnostní politiky a vyjádření prozápadní politiky je členství v NATO, kam země vstoupila roku 1955. Dále je Německo členem OECD, G4, G8, G20, Světové banky a MMF.

Související příspěvky: