Jak se sjednat pojištění odpovědnosti občana?

Obsah

Jak se sjednat pojištění odpovědnosti občana?

Jak se sjednat pojištění odpovědnosti občana?

Nikoliv, pojištění odpovědnosti občana se nevztahuje na škody způsobené v souvislosti s pracovněprávními či služebními vztahy. Je však možné sjednat samostatné pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání.

Co je pojištění provozní a profesní odpovědnosti?

Pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu. Pojištění provozní a profesní odpovědnosti je pojištěním proti finančním dopadům profesní chyby, která může způsobit škodu třetí osobě.Je vhodné pro všechny, kteří vykonávají činnost nebo profesi s vysokou mírou zodpovědnosti, za majetek, zdraví, či dokonce život dalších osob.

Co je pojištění odpovědnosti za škodu?

Pojištění občanské odpovědnosti za škodu. Pojištění odpovědnosti za škodu je velice praktickým pojištěním, které kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho, a jejich hrazení může být velmi velmi nákladné . Tak například: vytopíte souseda, na Vašem namrzlém ...

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance - "pojištění na blbost". Toto pojištění kryje škody, které způsobíte svému zaměstnavateli při plnění svých pracovních povinností ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností. Pokud Vaším zaviněním dojde ke vzniku škody, je Váš zaměstnavatel oprávněn žádat po Vás náhradu , ...

Související příspěvky: