Jak se mění hladina podzemní vody?

Obsah

Jak se mění hladina podzemní vody?

Jak se mění hladina podzemní vody?

Hloubka, ve které leží hladina podzemní vody, se mění v závislosti na množství srážek a na dalších faktorech. Hladinu podzemní vody můžeme spatřit, když se podíváme do mělčí studně – hladina vody ve studni je současně hladinou podzemní vody. Odkud se bere pramenitá voda?

Kdo pochází z podzemních vod?

Většina podzemních vod však pochází z nedávných dešťů a z tajícího sněhu. Tato vláha prosakuje póry a trhlinami v půdě a dokonce i pevnými horninami tak hluboko, dokud nenarazí na nepropustné vrstvy. Pak začíná vyplňovat všechny dostupné prostory v porézním materiálu a nasycuje ho. Propustným formacím, které zadržují vodu, se říká vodonosné vrstvy.

Odkud se bere pramenitá voda?

Odkud se bere pramenitá voda? Není náhoda, že tak mnoho míst na zemi připomíná svým jménem životodárné vodní prameny. V České republice je to například označení měst a vesnic Studánka, Studánky, Studnice a značný počet složených místních jmen obsahuje slovo voda například Dobrá Voda se v podrobném atlasu vyskytuje více než dvacetkrát.

Související příspěvky: