Jaké je složení vzduchu?

Obsah

Jaké je složení vzduchu?

Jaké je složení vzduchu?

2 Jaké je složení vzduchu. Jak už bylo zmíněno, vzduch je tvořen hned několika různými plynnými látkami. Nejvíce zastoupený je v něm dusík. Toho lze ve vzduchu najít celých 78 %. Dalším plynem, který je ve vzduchu zastoupen ve velké míře, je právě kyslík. Konkrétně 21 % vzduchu je tvořeno kyslíkem.

Co je absolutní vlhkost vzduchu?

Absolutní vlhkost vzduchu a je hmotnost vodní páry obsažené v 1m3vlhkého vzduchu. Protože objem vlhkého vzduchuje podle Oswaldova* zákona: Vvv =Vsv=Vvp(6) strana 3 3 Aplikovaná termomechanika - Přednáška 2 Vlhký vzduch, Izobarické změny stavů vlhkého vzduchu je absolutní vlhkost vp vp vpV m a =ρ =při tlaku vodních par pvpo teplotěT.

Jak je relativní vlhkost vzduchu definována?

- Relativní vlhkost vzduchu ϕ je odvozenou experimentálně měřitelnou veličinou. - definována poměrem parciálního tlaku vodní páry a parciálního tlaku nasycené vodní páry při konstantní teplotě - alternativně definovatelná poměrem absolutní vlhkosti daného vzduchu k absolutní vlhkosti nasyceného vzduchu při stejné teplotě.

Proč klesá vlhkost vzduchu v místnosti?

Vlhkost vzduchu klesá v chladném, zejména v zimním, období pod nepříjemnou hodnotu nižší než 30 %. Příliš suchý vzduch v místnosti má na nás i celý prostor hned několik negativních vlivů. Je známo, že při relativní vlhkosti vzduchu menší než 40 % může vést ke zvýšené náchylnosti k nachlazení.

Související příspěvky: