Co je atmosférický tlak pro suchý vzduch?

Obsah

Co je atmosférický tlak pro suchý vzduch?

Co je atmosférický tlak pro suchý vzduch?

Uvažujeme-li atmosférický tlak pro suchý vzduch, pak představuje vodní pára ve vzduchu dílčí nebo také částečný tlak, jehož velikost je přímo úměrná množství vlhkosti (vody) obsažené ve vzduchu. V plynném prostředí je vhodné pro stanovení množství volit jednotku, která s teplotou nepodléhá objemovým změnám.

Čím větší je hodnota tlaku vodní páry?

Čím větší je obsah vody (větší měrná vlhkost) ve vzduchu, tím úměrně větší je hodnota tlaku vodní páry.

Jaký je průběh tlaku vodní páry vícevrstvou stěnou?

Průběh částečného tlaku vodní páry vícevrstvou stěnou konstrukce budovy se stanovuje zejména proto, aby došlo k porovnání s průběhem tlaku syté vodní páry. Ten se pak stanovuje podle průběhu teploty v konstrukci stěny. Oba výpočty, jak stanovení průběhu částečného tlaku, tak i stanovení průběhu teploty, mohou být uvažovány:

Jaký je průběh částečného tlaku vodní páry?

Pro grafickou představu o přímkovém průběhu částečného tlaku vodní páry stěnou je proto nutné vyjádřit šířku stěny, resp. šířku vrstvy stěny difúzním odporem. 1.3 Průběh částečného tlaku v měřítku difúzních odporů (obr.

Související příspěvky: