Jaké jsou normy brzdových kapalim?

Obsah

Jaké jsou normy brzdových kapalim?

Jaké jsou normy brzdových kapalim?

Normy brzdových kapalim Norma FMVSS CFR 571.116 FMVSS CFR 571.116 FMVSS CFR 571.116 FMVSS CFR 571.116 DOT 3 DOT 4 DOT 5.1 DOT 5 Suchý bod varu [°C]* 205 230 260 260 Mokrý bod varu [°C]** 140 155 180 180 Kinematická viskozita při -40 °C [mm²/s] max. 1 500 max. 1 800 max. 900 max. 900 1 more rows ...

Jak používat brzdové kapaliny?

Mísitelnost a náhrada 1 Brzdová kapalina nemá stejnou životnost jako vozidlo díky pohlcování vody. Největší koncentrace pohlcené vody v brzdové... 2 Výrobci doporučují provádět výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let s ohledem na kvalitu brzdové kapaliny a... 3 Vždy používejte pouze kapaliny typu a DOT třídy předepsané výrobcem vozu. 4 Vyvarujte se míchání různých brzdov�... More ...

Kdy měnit brzdovou kapalinu?

Kdy měnit brzdovou kapalinu a jak často? Výrobci automobilů zpravidla doporučují výměnu brzdové kapaliny ve lhůtě od 1 do 3 let. Záleží na kvalitě brzdové kapaliny a provozních podmínkách. Není-li takové doporučení k dispozici, pak se obecně výměna běžné kapaliny provádí ve lhůtě do 2 let.

Související příspěvky: