Proč jsou vozíky odkázané?

Obsah

Proč jsou vozíky odkázané?

Proč jsou vozíky odkázané?

Jejich uživatel je odkázaný na pomoc okolí. Tyto vozíky se používají převážně v nemocnicích či v domovech důchodců. Jsou charakteristické vysokou zádovou opěrkou s ručkami pro vedení klienta na vozíku, vysokými bočnicemi s područkami, a někdy také absenci poháněcí obruče.

Kdy máme vozíky pro děti?

Podle velikosti máme vozíky pro děti, dospívající a dospělé, podle využití vozíky standardní, speciální (sportovní) a sanitární, podle skladování vozíky rozkládací či pevné, anebo nejčastější je dělení podle způsobu pohonu na vozíky mechanické a elektrické.

Co jsou specializované vozíky pro postižení?

V současné době jsou vyráběny specializované vozíky pro různé typy postižení, jako jsou např. amputace, hemiparéza nebo kvadruparéza. U dětských vozíků je kladen velký důraz na design a barevnost a to tak, aby dítě bralo vozík jako svoji hračku.

Související příspěvky: