Jaký je hmotnostní průtok potrubní sítě?

Obsah

Jaký je hmotnostní průtok potrubní sítě?

Jaký je hmotnostní průtok potrubní sítě?

Hmotnostní průtok v jednotlivých potrubních úsecích se vypočítá ze známého vztahu: Při hydraulickém výpočtu potrubní sítě je cílem určit neznámou světlost potrubí pro daný hmotnostní průtok. Teoreticky existuje velké množství variant vztahů mezi světlostí potrubí a výpočtovým oběhovým tlakem.

Jaký je průtok v potrubních úsecích?

Hydraulický výpočet potrubní sítě se dnes běžně provádí tak, že topný okruh se rozloží na jednotlivé potrubní úseky. Potrubní úsek je ta část potrubí, kde je průtok teplonosné pracovní látky a světlost potrubí konstantní. Hmotnostní průtok v jednotlivých potrubních úsecích se vypočítá ze známého vztahu:

Jaký je průřez průtoku v potrubí?

Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí Vypočítat: Průřez Průtok Rychlost Vypočítat: Průřez Průtok Rychlost Vypočítat: Průřez Průtok Rychlost Vypočítat: Průřez Průtok Rychlost Kruhový průřez Obdélníkový průřez Obdélníkový průřez Průtočná plocha d = m a = m b = m S = m 2 Průtok potrubím Q = m3/s m3/h l/s l/h kg/s kg/h Q = m3/s m3/h l/s l/h kg/s kg/h Q = m3/s m3/h l/s l/h kg/s kg/h Rychlost proudění v = m/s km/h v = m/s km/h v = m/s km/h 1 more rows ...

Jak uvádějí vnější průměr trubky?

Tabulky uvádějí vnější průměr trubky, tloušťku stěny trubky, vnitřní průměr trubek, objem 1 m trubky, světlý průřez]

Související příspěvky: