Co je smlouva o pronájmu automobilu?

Obsah

Co je smlouva o pronájmu automobilu?

Co je smlouva o pronájmu automobilu?

Forma smlouvy o pronájmu automobilu přitom nemá žádnou speciální formu a jedinou podmínkou je, že nesmí odporovat Občanskému zákoníku, konkrétně části týkající se “Smlouvy o pronájmu”. Půjčka není to samé jako pronájem.

Co je smlouva o pronájmu?

Smlouva o pronájmu je dokument, kterým se zpravidla jistí firmy zabývající se pronájmem automobilů, a v podstatě obsahuje tytéž informace jen v písemné podobě. Pronájem se liší od výpůjčky tím, že stojí peníze.

Kdo je pronajímatel automobilů?

Nájemce se v žádném případě nestává vlastníkem, ale pouze dočasným uživatelem pronajaté věci i přesto, že za pronájem zaplatil dohodnutou částku. Automobil smí užívat v dohodnutém rozsahu a dle domluvených podmínek. Pronajímatel automobilů si uvědomuje možná rizika a jistí si sepsáním písemné smlouvy o pronájmu.

Kdo je oprávněn pronajmout automobil?

Nájemce je oprávněn pronajatý automobil: 1 užívat řádně a v souladu s účelem, k němuž obvykle slouží 2 chránit jej před poškozením, zničením, ztrátou či odcizením 3 provádět běžnou údržbu, je-li tak domluveno 4 vrátit nejpozději do konce domluvené doby pronájmu 5 uhradit smluvenou částku za pronájem automobilu More ...

Související příspěvky: